DataPitStop »Site MapDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 310
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 366
Ashi Waza 05/21/2006 365
Gake 05/21/2006 364
Gari 05/21/2006 349
Goshi/Koshi 05/21/2006 357
Hane 05/21/2006 182
Hansoku Make 05/21/2006 144
Hantei 05/21/2006 173
Harai 05/21/2006 146
Jigo Hontai 05/21/2006 157
Kake 05/21/2006 150
Ki 05/21/2006 147
Kiai 05/21/2006 145
Ko 05/21/2006 162
Koshi Waza 05/21/2006 130
Kuzushi 05/21/2006 147
Nage 05/21/2006 205
Nage Waza 05/21/2006 128
O 05/21/2006 140
O Goshi 05/21/2006 154
OSoto Gari 05/21/2006 134
Shido 05/21/2006 165
Shizen Hontai 05/21/2006 166
Sono Mama 05/21/2006 160
Soto 05/21/2006 154
Te 05/21/2006 183
Te Waza 05/21/2006 136
Tsukuri 05/21/2006 179
Uchi 05/21/2006 156
Waza 05/21/2006 156
Yoshi 05/21/2006 177
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 110
Aka 05/21/2006 106
Bogyo 05/21/2006 116
Fusegi 05/21/2006 91
Hairi Kata 05/21/2006 111
Hikite 05/21/2006 91
Jikan 05/21/2006 96
Jita Kyoei 05/21/2006 112
Kappo 05/21/2006 107
Katate 05/21/2006 94
Kawazu Gake 05/21/2006 108
Kenka Yotsu 05/21/2006 121
Kohaku Shiai 05/21/2006 98
Komi 05/21/2006 99
Mata 05/21/2006 110
Morote 05/21/2006 106
Otoshi 05/21/2006 88
Ryote 05/21/2006 116
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 84
Shiaijo 05/21/2006 99
Shimpan 05/21/2006 90
Shiro 05/21/2006 93
Sukashi 05/21/2006 106
Tai 05/21/2006 95
Tai Sabaki 05/21/2006 95
Tentori Shiai 05/21/2006 90
Tsuri 05/21/2006 56
Tsurite 05/21/2006 78
Uki 05/21/2006 64
Ura 05/21/2006 81
Ushiro 05/21/2006 52
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 75
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 82
Fusen Gachi 05/21/2006 61
Gachi/Kachi 05/21/2006 69
Garami 05/21/2006 57
Joseki 05/21/2006 66
Juji gatame 05/21/2006 67
Junidan 05/21/2006 70
Kiken Gachi 05/21/2006 80
Kinsa 05/21/2006 57
Make 05/21/2006 78
Saga Gachi 05/21/2006 69
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 751
Ayumi Ashi 05/04/2006 640
Dojo 05/04/2006 587
Domo Arigato 05/04/2006 130
Gi 05/04/2006 575
Hai 05/04/2006 137
Hajime 05/04/2006 635
Hidari 05/04/2006 595
Iie 05/04/2006 122
Ippon 05/04/2006 121
Judoka 05/04/2006 599
Kata 05/04/2006 575
Kiyotsuke 05/04/2006 616
Koho Ukemi 05/04/2006 662
Koka 05/04/2006 117
Matte 05/04/2006 607
Migi 05/04/2006 600
Onegai-shimasu 05/04/2006 121
Osae Komi 05/04/2006 585
Randori 05/04/2006 606
Rei 05/04/2006 624
Rokkyu 05/04/2006 128
Seiza 05/04/2006 606
Sensei 05/04/2006 587
Shiai 05/04/2006 626